Veraltete Browser VersionPrześlij dane

Zebrane dane zostaną przesłane w zaszyfrowanej formie do die Praxis in Kassel. Dane zostaną zebrane i będą administrowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Dane nie będą przechowywane na serwerach synMedico GmbH.